Geschiedenis

VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST

geschiedenis

De ontwikkeling van de robot

Kunnen we nog zonder robots? Wat betekent het voor ons als er geen robots
zouden bestaan? Wat betekent dit voor je dagelijks leven? 

Door middel van het kijken naar het verleden, het heden en de toekomst komen
we er achter wat robotica voor onze samenleving betekent.

Leerdoelen

Ik kan moderne technische toepassingen in verschillende sectoren herkennen en benoemen.

Ik kan de voor- en nadelen benoemen van moderne technische toepassingen

Verleden

01 robots

Verleden
Het verbaast je misschien om te lezen dat robots al meer dan tweeduizend jaar bestaan.
Sinds de Griekse oudheid bouwen uitvinders al mechanische poppen en dieren.
Automaten zijn objecten die nadat ze in werking zijn gezet, uit zichzelf blijven bewegen.
Hiervoor is een krachtbron nodig zoals bijvoorbeeld een batterij.
In het verleden waren uitvinders genoodzaakt een alternatieve krachtbron te gebruiken,
zoals op stromend water, stoom en radermechanieken.

Opdracht 1

The Complete Metropolis, 1927, Silent Movie, German, Public Domain Movie 

Bekijk de volgende delen van de film:

Fragment tijd 13:50 tot 15:00  en 1:23:20 tot 1:26:10

Deze film is opgenomen in 1927.

Hoe realistische (echt, lijkend op de werkelijkheid) is deze film? Neem een van de twee standpunten in, en geef minimaal drie argumenten voor je standpunt.

Standpunt 1

Deze film fragmenten, waarin we machines en een robot hebben gezien, is realistische omdat….

Standpunt 2

De machines en de robot in de fragmenten zijn absoluut niet realistische omdat….

De industriële revolutie

Screen Shot 10-30-19 at 02.01 PM

De overgang van handmatige arbeid naar het machinaal vervaardigen van goederen. Een enorme verandering voor de mens. Van een kleinschalige werkplaats naar grote fabrieken van een uniek handgemaakt product naar enorme hoeveelheden, snel en door machines gemaakte producten. Met als voordeel, door de grote hoeveelheden
in kortere tijd, waardoor lagere prijzen voor de consument. Qua industrialisatie waren er vier belangrijke fasen:

▪ ‘Voorbereidingsfase’ (ca.1700-1760). De Industriële Revolutie werd (mede) mogelijk gemaakt door wetenschappelijke verbeteringen en uitvindingen in o.a. de landbouw, met name in de jaren 1700-1760.

▪ Eerste Industriële Revolutie (ca.1760-1867). Vanaf de jaren 1760 begon de Industriële Revolutie in Engeland van de grond te komen, met name door (verbeterde) textielmachines en de stoommachine van James Watt. Naast stoommachines was de komst van stoomtreinen en stoomschepen cruciaal. In de fase werd veel ijzer gebruikt.

▪ Tweede Industriële Revolutie (ca.1867-1914), ook wel ‘technologische revolutie’ genoemd. Elektriciteit en staal doen hun intrede. Dit tijdperk kenmerkte zich door talloze revolutionaire uitvindingen, zoals gloeilampen, de auto, fotografie, telegrafie, vliegtuigen, radio en film.

Derde Industriële Revolutie (20e eeuw) of ‘digitale revolutie’. Deze omwenteling kenmerkt zich door allerlei uitvindingen die de communicatie veranderd hebben, zodat globalisering mogelijk werd. Dit begon met de
telegraaf, telefoon en film. Vooral na de Tweede Wereldoorlog trad een enorme spurt in van de Derde Industriële Revolutie en kwamen televisie, computers, internet, iPhone’s et cetera op.

Opdracht 2

Al deze uitvindingen hebben een enorme invloed op ons leven.
Machines nemen een deel van de werkzaamheden over.
Geef 5 voorbeelden van taken die we eerst met de hand werden uitgevoerd en nu
door machines worden gedaan. Leg uit hoe men deze taak vroeger uitvoerde, en hoe
dit nu overgenomen is door de machines. Benoem welke handelingen de mens nu
voor het uitvoeren van de taak moet doen.

Heden

De polikliniek kindergeneeskunde van Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft er vanaf deze maand een bijzondere collega bij: Pepper. Deze zorgrobot werd eerder al ingezet door ziekenhuizen om patiënten te ontvangen, maar geeft nu voor het eerst ook educatie. Door middel van een quiz en film...

Het is regelmatig in het nieuws: robots nemen in toenemende mate industriële en
huishoudelijke taken over. Werk verandert daardoor. Technologische vernieuwingen
zorgen er voor dat bepaalde werkzaamheden verschuiven, verdwijnen, veranderen
of dat er taken bijkomen. Computers worden sneller en slimmer en gaan het beter
doen, ook in intellectuele zin. Alle vermogens te denken en te analyseren is door
mensen geprogrammeerd, ook als een robot nieuwe handelingsregelingen bedenkt.
Meer werk komt daarmee in de gevarenzone. Wat de effecten op de arbeidsmarkt
precies zijn is lastig te voorzien.

Opdracht 3

Bekijk de filmpjes van robots uit verschillende sectoren.


Benoem bij elke sector de voor- en nadelen van robotica.

1. Sector zorg: Hulp robots

2. Sector bouw: Bouwvakkers kijken toe want robot bouwt ons huis.

3. Sector horeca: This burger bot makes your lunch with no human hulp.

4. Sector landbouw: Drones nemen de Overijsselse landbouw over.

5. Sector toerisme: KLM’s robot Spencer

Toekomst

header

Technologische ontwikkelingen zullen in de toekomst zorgen voor nieuwe toepassingen in alle sectoren. Er zijn technici nodig die de toepassingen kunnen bedenken en kunnen programmeren. En er zijn mensen nodig die beroepsmatig gebruik kunnen maken van de technologie, samen kunnen werken met robots, aan anderen de werking kunnen uitleggen en eenvoudige storingen kunnen verhelpen. Mens en machine kunnen elkaar  versterken. Zo kunnen robots het werk lichter, efficiënter en veiliger maken​.

Copyright 2019 –  Webdesign whattheconcept.  Educatie door:   Karin Mol, Brenda Keijzer, Bart de Jong, Mark Verstappen, Anton Ketellapper 

Terug naar boven